Shop

Bao rác y tế 58*70(55*65) có in có dây

Dùng để chứa chất thải trong y tế, không đựng kim tiêm bẩn hay chất thải y tế sắc nhọn.

Description

Dùng để chứa chất thải trong y tế, không đựng kim tiêm bẩn hay chất thải y tế sắc nhọn.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bao rác y tế 58*70(55*65) có in có dây”

Your email address will not be published. Required fields are marked *