Shop

Bình phổi Xiphonna (Bình dẫn lưu màng phổi)

Được dùng để hút và chứa các chất dịch, chất lỏng lấy ra từ cơ thể người bệnh. Bình nên sử dụng một lần.

SKU: 007 Category:
Description

Được dùng để hút và chứa các chất dịch, chất lỏng lấy ra từ cơ thể người bệnh. Bình nên sử dụng một lần.

Additional Information
Weight 1 kg
Dimensions 25 × 20 × 20 cm
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bình phổi Xiphonna (Bình dẫn lưu màng phổi)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *