Shop

Hộp đựng sắc nhọn độc hại 6.8L

Chuyên dùng để chứa đựng các loại rác thải y tế, vật sắc nhọn nguy hại, túi, lọ đựng bệnh phẩm.

Description

Chuyên dùng để chứa đựng các loại rác thải y tế, vật sắc nhọn nguy hại, túi, lọ đựng bệnh phẩm.

Additional Information
Weight 1 kg
Dimensions 25 × 20 × 20 cm
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hộp đựng sắc nhọn độc hại 6.8L”

Your email address will not be published. Required fields are marked *